Lepší je požáru předcházet, než likvidovat jeho následky

Lepší je požáru předcházet, než likvidovat jeho následky

Lepší je požáru předcházet, než likvidovat jeho následky

Lepší je požáru předcházet, než likvidovat jeho následky

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Realizujeme dodávku prvků požární ochrany.

  • Protipožární ucpávky
  • Protipožární obklady
  • Protipožární nátěry
  • Protipožární nástřiky a omítkoviny
REVIZE A KONTROLY PBZ

REVIZE A KONTROLY PBZ

Zajišťujeme legislativně požadované revize a kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

STAVEBNÍ PRÁCE

STAVEBNÍ PRÁCE

Provádíme práce od drobných stavebních oprav, po vlastní výstavbu a rekonstrukce. Dále zajišťujeme také jádrové vrtání a sanaci vlhkého zdiva.