Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně.

Vždy pro Vás najdeme optimální řešení v oblasti BOZP a PO. Zajišťujeme služby pro osoby samostatně výdělečně činné, firmy, státní organizace, základní a mateřské školky, obecní úřady, lékaře apod. Díky odborným znalostem a zkušenostem získaným dlouholetou praxí v BOZP a PO a individuálním přístupem, jsme profesionálním partnerem stovek klientů po celé ČR.

Roční prověrka bozp a po

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vyžadují specifickou požární odolnost. Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a pod…

školení zaměstnanců a řidičů

Požární ucpávky jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb.Požární ucpávka je materiál popř kombinace materiálů, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem a složení odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.)

zpracování dokumentace

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vyžadují specifickou požární odolnost. Na prvek se aplikuje systém protipožárního nátěru, nástřiku, o navržené tloušťce certifikovanou firmou, který při případném požáru na konstrukci vytvoří ochrannou film (pěnu), která může být až 50ti násobek původní vrstvy.

revize a audity

Přenosný hasicí přístroj je určen k prvotnímu protipožárnímu zásahu. V současné době je to tlaková nádoba, která obsahuje určitý druh hasiva, které je závislé na typu přístroje a je vybaven zařízením, kterým se uvádí do činnosti.

Pavel Soukup, odborný garant

Hlavním guru ve společnosti po odborné stránce je pan Pavel Soukup, který působí v BOZP a PO více než 30 let. Kolem sebe si vychovává další, praxí zocelené, kolegy - vystudované OZO techniky, kteří pracují s klienty přímo v terénu, tedy přímo u klienta v sídle firmy, na provozovnách a všude tam, kde je třeba.