Hasicí přístroje

Úvod Požární ochrana staveb Hasicí přístroje

Přenosný hasicí přístroj je určen k prvotnímu protipožárnímu zásahu. Skládá se z tlakové nádoby, která obsahuje určitý druh hasiva, které je závislé na typu a velikosti přístroje, jenž je vybaven prvkem, kterým se uvádí do činnosti.

Nejčastěji v našem okolí narazíme na hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A, v serverovnách a technologických místnostech narazíme na hasicí přístroje sněhové typu 55B, na benzinových pumpách najdeme hasicí přístroje pěnové.

Do rodinného domu, dle požadavku vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb patří přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A, který je ideálně doplněn i hlásičem kouře.

Hasicí přístroje podle typu hasiva (hasicí náplně):

  • Hasicí přístroje práškové, kterými lze hasit požáry třídy A, B, C, tedy pevné látky, kapaliny a plyny.
  • Hasicí přístroje vodní, kterými lze hasit požáry třídy A, tedy pouze pevné látky.
  • Hasicí přístroje vodní pěnové, kterými lze hasit požáry třídy A, B, tedy pevné látky a kapaliny.
  • Hasicí přístroje sněhové (CO2), kterými lze hasit požáry třídy B a C, tedy kapaliny, plyny i elektro zařízení pod napětím.
  • Hasicí přístroje s čistým hasivem, kterými lze hasit požáry třídy B a C, tedy kapaliny, plyny i elektro zařízení pod napětím.

Přenosné hasicí přístroje jsou vyhrazeným zařízením a dle smyslu §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci je nutná jejich pravidelná kontrola ve stanovených periodách, kterou Vám samozřejmě zajistíme.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.