Historie

Firma Unifast spol. s r.o. byla založena roku 2005 v Brně.

Její hlavní činností byla a je montáž požárních ucpávek, protipožárních nátěrů, jádrového vrtání a drobných stavebních prací. V roce 2006 s postupným zvyšováním odbornosti a praxe se firma Unifast spol. s r.o. rozšířila o kontroly požárních ucpávek a protipožárních nátěrů všech dodavatelů protipopožárních materiálů v ČR.

Po roce 2010 začal výrazný růst firmy. Došlo k rozšíření působnosti v oblasti prodeje, dodávky a kontrol hasících přístrojů, hydrantových systémů a ostatních segmentů v oblasti pasivní požární ochrany. Začali jsme i v této oblasti provádět poradenství.

Současnost

V současnosti zajišťujeme dodávky požárních ucpávek, protipožárních nátěrů,nástřiků a omítkovin, protipožárních obkladů ocelových a železobetonovýchkonstrukcí, hasících přístrojů, hydrantových systémů a vzduchotechnickýchelementů (požární klapky a požární stěnové uzávěry).

Samozřejmostí je i provádění kompletních pravidelných ročních kontrol (revizí) provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jak v jednotlivých objektech, tak i komplexech budov a areálech. Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, nástřiky a omítkoviny. Dálek pak protipožární obklady ocelových a železobetonových konstrukcí, požární uzávěry, hasící přístroje, hydrantové systémy, vzduchotechnické klapky a uzávěry.

Vize

Nadále pokračovat a zvyšovat kvalitu dodávaných služeb, ochranu životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a subdodavatelů. Díky systému řízení kvality ISO 9001 dochází k neustálému zefektivňování našich služeb, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

V roce 2015 proběhne plánované otevření Pražské pobočky, která dokáže plnohodnotně pokrýt požadavky a potřeby regionu Čech.

Za team Unifast spol. s .r.o.
Ing. Vojtěch Jonáš

Kam dál?