Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků nižší než hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a pod…

Takto ošetřené prvky mohou vykazovat požární odolnost až 120 minut u ocelových prvků a až 240 minuto u prvků betonových (železobetonových) a to po dobu živostnosti konstrukce, dle zkoušky ETAG 018-3.

Protipožární obklady lze především použít na:

  • konstrukce z oceli
  • konstrukce z betonu
  • konstrukce ze dřeva
  • vzduchotechnické potrubí

1. Systém Isover FireProtect

Tento systém z desek lze především využít pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí. Desky FireProtect jsou vyroben z kamenné vlny, které se spojují vruty z galvanizované oceli. FireProtect dosahuje požární odolnosti až 240 min (v závislosti na prvku), tepelně i zvukově izoluje (žádné tepelné mosty či ztráty), umožňuje vytvořit libovolný výsledný tvar a strukturu (obklad lze natřít vnitřním nátěrem, opatřit omítkou či keramickým obkladem).

2. Systém Rockwool Betarock

Tento systém z desek lze především využít pro potipožární ochranu železobetonových konsrukcí. Desky systému Betarock jsou vyrobeny z kamenné vlny, která se přímo kotví ocelovými hmoždinkami do konstrukce. Systém Betarock dosahuje požární odolnosti až 240 min. (v závislosti na skladbě). Tepelně i zvukově izoluje (minimální tepelné ztráty a mosty). Lze vytvořit libovolnou strukturu např. nátěrem, keramickým obkladem, omítkou….

3. Systém Paroc CGL

Tento systém z desek lze především využít pro protipožární ochranu železobetonových konstrukcí. Desky systému paroc jsou vyroben z kamenné vlny, které se na konstrukci připevňují pomocí speciálního lepidla. Tento systém pro zvýšení požární odolnosti železobetonu dosahuje požární odolnosti až 240 min (v závislosti na prvku), tepelně i zvukově izoluje (žádné tepelné mosty či ztráty), umožňuje vytvořit libovolný výsledný tvar a strukturu (obklad lze natřít vnitřním nátěrem či opatřit omítkou).

4. Systém cementovápenných desek

Tento systém z desek lze především využít pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí a vzduchotechnických potrubí. Desky jsou vyrobeny z materiálu na cementovápenné bázi, které se spojují pomocí ocelových spon či šroubů. Jednotlivé styky desek se přetmelí výrobcem doporučeným tmelem. Systém desek dosahuje požární odolnosti až 180 min (v závislosti na prvku). Protipožární obklad lze využít jak pro pravoúhlé prvky tak i pro prvky kruhového průřezu.

5. Systém sádrokartonových desek

Tento systém z desek lze vzhled k jeho univerzálnosti využít pro protipožární ochranu ocelových, betonových konstrukcí a vzduchotechnických potrubí. Desky jsou vyrobeny z materiálu na sádrokartonové bázi, které se spojují pomocí vrutů či šroubů na pozinkované sádrokartonářské profily. Jednotlivé styky desek se přetmelí výrobcem doporučeným tmelem. Systém desek dosahuje požární odolnosti až 120 min (v závislosti na prvku). Protipožární obklad lze využít jak pro pravoúhlé prvky tak i pro prvky kruhového průřezu.

Naše další oblasti