Stavební prvky (ocelové, betonové), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků je nižší než je hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Na prvek se aplikuje systém sádrové omítkoviny, o navržené tloušťce certifikovanou firmou, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli, změnám materiálového složení a pod…

Takto ošetřené prvky mohou vykazovat požární odolnost až 120 minut u ocelových prvků a až 240 minut u prvku betonových (železobetonových) a to po dobu životnosti konstrukce, dle zkoušky ETAG 018-3.

Protipožární omítkoviny se nejčastěji používají na:

  • ocelové konstrukce
  • betonové konstrukce
  • lepené uhlíkové lamely

Nejčastější barvy a provedení protipožární omítkoviny:

Protipožární omítkoviny se dodává v barvě šedobílé. Na žádost investora lze dodat téměř libovolný odstín. Struktura této omítkoviny je bez úprav hrubá strukturovaná, připomínající krápníky. Používáme materiály od výrobce Knauf.

Naše další oblasti