Protipožární nátěry pro stavební konstrukce

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků je nižší než je hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Na prvek se aplikuje systém protipožárního nátěru, nástřiku, o navržené tloušťce certifikovanou firmou, který při případném požáru na konstrukci vytvoří ochrannou film (pěnu), která může být až 50ti násobek původní vrstvy.

Takto ošetřené prvky mohou vykazovat požární odolnost až 90 minut.

Protipožární nátěry se nejčastěji používají na:

  • ocelové konstrukce
  • betonové konstrukce
  • dřevěné konstrukce

Nejčastější barvy a provedení požárního nátěru:

Protipožární nátěr se dodává v barvě bílé, která může být překryta barevným krycím nátěrem ve vzorníku RAL, který je v souladu s technologickými předpisy daného výrobce protipožárního materiálu. Struktura tohoto nátěru (nástřiku) je hrubší a drsnější než u klasických emailových nátěrů, její provedení připomíná pomerančovou kůru.

Používáme materiály od výrobců: Dunamenti, Promat, Stachema CZ a materiály od českých dovozců s certifikací dle ETAG 018-2.

Protipožární nátěry pro elektroinstalaci

Použití těchto zpěnitelných nátěrových systémů je využito pro zabránění šíření plamene po povrchu elektrických kabelů na kterých je kladen požadavek normami z oblasti elektro. Protipožární nátěry elektrických kabelů se na kabelové svazky či lávky nanáší v množství dle dimenzační tabulky a v případě požáru dochází k napěnění této vrstvy, která elektroinstalaci izoluje.

Nejčastější barvy, provedení a použití protipožárního nátěru elektrických kabelů:

Protipožární nátěr se dodává v barvě bílé a šedé. Povrchovou úpravu nevyžaduje, protože je zpravidla umístěn v rozvodnách, podhledech či instalačních a výtahových šachtách.

Používáme materiály od výrobců: Hilti, Dunamenti

Naše další oblasti