Požární ochrana staveb

Dodáváme a revidujeme prvky požární ochrany v souladu s platnou legislativou ČR.

Našimi montážemi prvků pasivní požární ochrany docílíme zamezení šíření požáru v objektu a zvýšíme požární odolnost stavebních konstrukcí. Zajistíme také funkčnost zařízení, jejichž chod je nezbytný pro účinnou evakuaci osob. Vše v souladu průvodními dokumentacemi, projekty PBŘ a legislativou ČR.

Protipožární obklady

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vyžadují specifickou požární odolnost. Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a pod…

Protipožární ucpávky

Požární ucpávky jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb.Požární ucpávka je materiál popř kombinace materiálů, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem a složení odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.)

protipožární nástřiky

Stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vyžadují specifickou požární odolnost. Na prvek se aplikuje systém protipožárního nátěru, nástřiku, o navržené tloušťce certifikovanou firmou, který při případném požáru na konstrukci vytvoří ochrannou film (pěnu), která může být až 50ti násobek původní vrstvy.

hasící přístroje

S potřebnými znalostmi, odborností a zkušenostmi provádíme flexibilně pravidelné roční kontroly (revize) provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jak v jednotlivých objektech, tak v komplexech budov a areálech.

Co říkají klienti

Do projektu Šetříme občanům jsem zapojena již přes 3 roky a díky tomu jsem ušetřila přes 7 tis. Kč za energie. Mohu jen doporučit. 

Petra Nová
Klientka

Díky spolupráci se společností Občanům. s.r.o. jsem se dozvěděl o možnosti získat dotaci na fotovoltaické systémy. To mě zaujalo a nakonec jsem obdržel dotaci přes 60 tis. Kč. 

Milan Kunec
Klient

Mám velký dům, který není snadné vytopit. Péči o komíny a spalinové cesty jsem svěřila společnosti CUP Kominictví, která se mi každý rok připomene a o vše se postará. 

Martina Sedláková
Klient