Protipožární nátěry

Úvod Požární ochrana staveb Protipožární nátěry

Je důležité, aby stavební prvky, které mají nosnou funkci v objektu, měly dostatečnou požární odolnost. Ať už se jedná o ocelové, betonové, či dřevěné nosné stavební konstrukce. Pokud je požární odolnost těchto prvků nižší než hodnota požadovaná projektem, je nutno je dodatečně ošetřit materiálem, který zvýší jejich požární odolnost. Systém protipožárního nátěru lze použít všechny typy stavebních konstrukcí. Protipožární nátěr se nanáší o navržené tloušťce, která při případném požáru na konstrukci vytvoří ochranný film (pěnu) schopný při požáru expandovat až na 50ti násobek původní vrstvy.

Takto ošetřené prvky mohou vykazovat požární odolnost až 90 minut s deklarovanou životností 25 let.

Protipožární nátěry lze použít na zvýšení požární odolnosti:

  • konstrukcí z oceli,
  • konstrukcí z betonu,
  • konstrukcí ze dřeva,
  • elektroinstalace.

Společnost Unifast spol. s r.o. používá materiály protipožárních nátěrů od výrobců či dovozců:

  • Dunamenti CZ s.r.o. - A604,
  • Promat s.r.o. – Promapaint SC4,
  • Stachema CZ s.r.o.,
  • Plamostop
  • a materiály od českých dovozců s certifikací dle ETAG 018-2.

Nejčastější barvy a provedení požárního nátěru:

Protipožární nátěr se dodává v barvě bílé, která bývá překryta barevným krycím nátěrem ve vzorníku RAL, který je v souladu s technologickými předpisy daného výrobce protipožárního materiálu. Struktura tohoto nátěru je hrubší a drsnější než u klasických emailových nátěrů, její provedení připomíná pomerančovou kůru.

Protipožární nátěry pro elektroinstalaci:

Pro ošetření povrchu elektroinstalací a zabránění šíření plamene po povrchu elektrických kabelů se používají zpěnitelné nátěrové systémy, na které jsou kladeny požadavky normami z oblasti elektro. Protipožární nátěry elektrických kabelů se na kabelové svazky či lávky nanáší v množství dle dimenzační tabulky a v případě požáru dochází k napěnění této vrstvy, která elektroinstalaci izoluje.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.