Protipožární obklady

Úvod Požární ochrana staveb Protipožární obklady

Pokud je požární odolnost konstrukcí nižší než hodnota požadovaná projektem, pak je potřeba tyto prvky ještě dodatečně ošetřit vhodným materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Protipožární obklady lze použít nejen pro nosné stavební prvky (ocelové, betonové, dřevěné), ale také pro vzduchotechniku, odtahy tepla a kouře, kabelové žlaby a jiné.

Obklady z požárně ochranných desek mají zajistit, že kritická teplota konstrukce bude dosažena až po uplynutí času dostatečného pro minimalizaci vzniklých škod. Tedy aby například bylo dostatek času pro únik osob z ohroženého prostředí, případně záchraně nutného majetku. Použitý materiál obkladu je závislý na požadované hodnotě požární odolnosti.

Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad o vypočtené tloušťce, který při případném požáru požárně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a zborcení konstrukce. Požární obklad může tvar konstrukce kopírovat nebo může být kolem konstrukce vytvořena „krabice“.

Tímto způsobem je možné prodloužit požární odolnost prvků až na 120 minut. Co se týče betonových (železobetonových) konstrukcí dokonce až na 240 minut po dobu životnosti konstrukce.

Protipožární obklady lze především použít na zvýšení požární odolnosti:

 • konstrukcí z oceli,
 • konstrukcí z betonu,
 • konstrukcí z betonu vlitých do trapézových plechů,
 • konstrukcí střech z trapézových plechů,
 • konstrukcí ze dřeva,
 • lepených uhlíkových lamel,
 • vzduchotechnického potrubí.

Protipožární obklady používané společností Unifast spol. s.r.o.:

1. Isover FireProtect

Systém z minerálních desek lze především využít pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí a konstrukcí z trapézových plechů sloužících jako ztracené bednění betonu a střešní konstrukce tvořené trapézovými plechy zateplenými minerální plstí popř. polystyrenem na exteriérové straně. Desky FireProtect jsou vyrobeny z kamenné vlny o síle 20-100 mm, které se spojují vruty z galvanizované oceli. FireProtect je samonosný a dosahuje požární odolnosti až 180 min. (v závislosti na prvku), tepelně i zvukově izoluje (žádné tepelné mosty či ztráty), umožňuje vytvořit libovolný výsledný tvar a povrchovou strukturu (obklad lze natřít vnitřním nátěrem, opatřit omítkou či keramickým obkladem).

2. Rockwool Betarock

Tento systém z desek lze především využít pro protipožární obklad betonu a železobetonu. Desky systému Betarock jsou vyrobeny z kamenné vlny v jednotné tloušťce 60 mm, která se přímo kotví ocelovými talířovými hmoždinkami do konstrukce. Systém Betarock dosahuje požární odolnosti až 240 min. (v závislosti na skladbě konstrukce). Tepelně i zvukově izoluje (minimální tepelné ztráty a mosty). Lze vytvořit finální strukturu např. nátěrem, keramickým obkladem, omítkou…

3. Knauf Fireboard

Tento systém ze sádrovláknitých desek lze především využít pro protipožární obklad betonu, oceli, betonu vlitého do trapézových plechů a lepených uhlíkových lamel. Výhodou těchto desek oproti sádrokartonu je montáž napřímo, tedy bez podkonstrukce, pomocí spon či vrutů.

Systém Knauf Fireboard dosahuje požární odolnosti až 240 min.

4. Promat Promatect

Tento systém z kalcium-silikátových desek lze především využít pro protipožární obklad betonu, oceli, trapézových plechů, lepených uhlíkových lamel. K vytvoření požárních vzduchotechnických a kabelových tras. Desky systému Promatect se vyrábí v mnoha provedeních a díky své kompatibilitě a minimálním tloušťkám mají výhodu oproti sádrokartonu, že se mohou montovat napřímo, tedy bez podkonstrukce, pomocí spon či vrutů.

Systém Promat Promatect dosahuje požární odolnosti až 240 min.

5. Ordexal

Od roku 2022 získala společnost Unifast spol. s.r.o. licenci na minerální požární obklad Ordexal vlastněný firmou J. Seidl a spol., s.r.o.
Systém Ordexal se všeobecně skládá z desek z kamenné vlny o tloušťkách 20–80 mm, žáruvzdorného lepidla a kovových spon či třmenů.

Systém Ordexal dosahuje požární odolnosti až 180 min. (v závislosti na druhu aplikace) a lze využít pro:

 • zvýšení požární odolnosti ocelových nosných konstrukcí,
 • zvýšení požární odolnosti železobetonových konstrukcí,
 • zvýšení požární odolnosti konstrukcí v kombinaci s trapézovým plechem (ztracené bednění, střešní konstrukce),
 • zvýšení požární odolnosti nenosných obvodových stěn z trapézového i hladkého plechu,
 • zvýšení požární odolnosti keramických stropů (např. HURDIS, MIAKO),
 • zvýšení požární odolnosti příček z dutinových cihel obsahujících maximálně 65 % dutin,
 • zvýšení požární odolnosti plechových skříní elektrických rozvaděčů.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.