Protipožární ucpávky

Úvod Požární ochrana staveb Protipožární ucpávky

Požární ucpávky jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb. Prostupy instalací prostupující přes požárně dělící konstrukce musí být dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a ve znění následných novelizací, popř. doplněními dle ČSN 730810 ošetřeny proti šíření požáru. Totéž platí i pro styky konstrukcí, mezi kterými vznikají dilatační a konstrukční spáry.

Požární ucpávka je materiál, popř. kombinace materiálů o určité požární odolnosti (až 180 minut), která díky svým vlastnostem a složení odolává požáru po požadovanou dobu. Požární ucpávka zamezí šíření požáru ve stěně nebo stropu. Díky tomu nepřijde k překročení mezních hodnot a neporuší se celistvost konstrukce ani izolační schopnosti na ohřívané straně apod.

Požární ucpávky lze využít pro:

 • dilatační a konstrukční spáry stavebních konstrukcí,
 • prostupy kabelových tras,
 • prostupy vzduchotechnických potrubí,
 • prostupy potrubí:
  • hořlavé
   • izolované,
   • neizolované,
  • nehořlavé
   • izolované,
   • neizolované.

Jak vypadá požární ucpávka?

Požární ucpávka má mnoho podob a rozměrů. Na první pohled lze identifikovat jejím označením, které je její nedílnou součástí. Identifikační štítek obsahuje předepsané údaje o roku instalace, použitém materiálu, požární odolnosti a údaji o montážní firmě.

Nejčastější barvy, provedení a oblast výskytu požárních ucpávek?

Pro požární ucpávky se používá řada kovových manžet, požárních pásek, pěn, tmelů a intumescentních nátěrů v různých barevných variantách. Především je to červená, bílá, černá a šedá. Materiály se doplňují deskami z minerálních vláken.

Požární ucpávky najdeme v podhledech, technických místnostech (kotelny, rozvodny) a instalačních šachtách.

Používáme materiály od výrobců: Hilti, Dunamenti, Knauf…

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.