Revize - hasicí přístroje

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - hasicí přístroje

Hasicí přístroje jsou povinným vybavením každého objektu, a proto se i na ně vztahuje povinnost revize (dle smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci). Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší. Tyto pravidelné revize hasicích přístrojů je nutné provádět i v rodinných domech ve vlastnictví soukromých osob.

Revize hasicích přístrojů mohou předejít mnohým problémům:

 • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
 • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
 • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
 • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
 • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Typy kontrol hasicích přístrojů:

 • pravidelné roční kontroly
  • platí pro všechny typy minimálně 1x za rok,
 • periodická kontrola
  • platí pro všechny vodní typy minimálně 1x za 3 roky,
  • platí pro sněhové, práškové a s čistým hasivem minimálně 1x za 5 let.

Stav provozuschopnosti hasicího přístroje lze jednoduše ověřit na identifikačním štítku umístěném na těle hasicího přístroje. Štítek obsahuje nezbytné údaje o provedené a následující kontrole.

Kromě kontroly hasicích přístrojů Vám nabídneme i další služby s tímto spojené. V případě potřeby periodické zkoušky či nevyhovujících hasicích přístrojů, ať už nefunkčním manometrem, zteřelou hadicí, nebo poškozenou nádobou, zajistíme servis hasicích přístrojů. Výměna originálních dílů je samozřejmostí. Taktéž i zapůjčení hasicích přístrojů po dobu revize nevyhovujících.

Také zajišťujeme prodej hasicích přístrojů vč. platné revize a držáku na stěnu.

KONTAKTUJTE NÁS

Prevence proti požáru začíná u nás


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.