Revize - protipožární nátěry

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - protipožární nátěry

Revize - Protipožární nátěry

Protipožární nátěry plní funkci ochrannou a v interiérech často i dekorativní. Jsou určeny
k ochraně dřevěných konstrukcí, betonových prvků i ocelových konstrukcí. Dělíme je na zpěnitelné protipožární systémy, sublimující protipožární systémy a zábranové nátěrové systémy. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby dle smyslu §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci. Revize protipožárních nátěrů spadají tedy také pod povinnost pravidelných ročních revizí.

Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce.

Revize protipožárních nátěrů slouží k:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Jak poznáme protipožární nátěr na ocelové, dřevěné či betonové konstrukci?

Protipožární nátěr na ocelové konstrukci má typickou strukturu pomerančové kůry. S vyšší tloušťkou nátěru a požární odolností se struktura zvýrazňuje. Pro zjištění síly ochranného povlaku používáme pravidelně kalibrované tloušťkoměry.

Ochrana dřevěných a betonových prvků rozeznat na první pohled nelze.

Protipožární nátěry najdeme v objektech na všech typech konstrukcí a téměř na všech místech.

Revize protipožárních nátěrů:

  • Protipožární nátěry ocelových konstrukcí jsou především na nosných ocelových sloupech, nosnících, schodnicích, výměnách pro vrata v průmyslových objektech apod..
  • Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí jsou použity při rekonstrukcích krovů, historických objektů nebo v půdních vestavbách, kdy prvky ze dřeva jsou uvažovány jako architektonický prvek.
  • Protipožární nástřiky železobetonu jsou provedeny nejčastěji v rozvodnách, kotelnách či skladech s hořlavými látkami


Naše společnost zajišťuje kontroly provozuschopnosti systémů firem Dunamenti, Promat, Stachema CZ a materiálů od českých dovozců s certifikací dle ETAG 018-2.

Samotnou kontrolou protipožárních nátěrů naše služby nekončí. V případě potřeby zajišťujeme opravy poškozených míst a jejich obnovu.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.