Revize - protipožární omítkoviny

Úvod Revize a kontroly PBZ Revize - protipožární omítkoviny

Protipožární omítkoviny nalezneme především v průmyslových objektech, ale svoje použití mohou mít i v občanské výstavbě. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby dle smyslu §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jsou tedy povinné pravidelné revize protipožárních omítkovin, a to nejméně jednou ročně, pokud není stanovena lhůta kratší. Revize protipožárních omítkovin jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce.

Revize protipožárních omítkovin jsou důležité pro:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace,
  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených,
  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS,
  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS,
  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti.

Jak poznáme protipožární omítkovinu na ocelové či betonové konstrukci?

Protipožární omítkovina na konstrukcích má typickou krápníkovou strukturu. Nanáší se ve vrstvách až 70 mm dle typu prvku a požadované požární odolnosti. O použité aplikaci se dozvíme z projektové dokumentace či destruktivní zkoušky.

Kontroly požárních omítkovin se musí provádět na ocelových konstrukcích, prvcích z betonu, lepených uhlíkových lamelách a na konstrukcích z betonu vlitých do trapézových plechů.

Samotnou kontrolou naše služby nekončí. V případě potřeby opravy poškozených míst zajistíme jejich obnovu.

KONTAKTUJTE NÁS


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.