Dodávka požárních ucpávek na VZT, ZTI a elektrických vedeních