Jadrové vŕtanie/diamantové rezanie

Úvod Stavebné práce Jadrové vŕtanie/diamantové rezanie

Jadrové vŕtanie sa používa na vytvorenie presných kruhových prestupov v betóne, železobetóne, tehlovom murive, horninách a v ďalších stavebných materiáloch. Jadrové vŕtanie možno vykonávať v rôznych smeroch – kolmo, šikmo aj vodorovne.

Použitím najmodernejšej techniky (nástrojom je diamantová korunka) sme schopní rýchlo
a čisto dodatočne vytvoriť prestupy či dilatačné škáry v podlahách či stenách.

Pri jadrovom vŕtaní môže byť hĺbka vrtu až 2 m s priemermi od 18 do 800 mm, to aj pod ľubovoľným uhlom. Vytvorenie otvorov väčších či nepravidelných možno dosiahnuť postupným odvŕtavaním menšími priemermi, než sú korunky na jadrové vŕtanie.

Parametre diamantového rezania sú závislé od typu nástroja. Pri použití stenovej píly sme schopní vyrezať takmer akýkoľvek tvar do hĺbky rezu 52,5 cm pri vysokej presnosti rezu
a minime prenosu vibrácií. Rezanie diamantovým lanom používame predovšetkým v zložitejších a neprístupných miestach s ľubovoľnými šírkami konštrukcií. Škárová píla má svoje využitie predovšetkým pri delení konštrukcie na jednotlivé dilatačné celky.

Samozrejmosťou je aj odsávanie chladiacej vody z vrtu či rezu, a tým minimalizácia znečistenia pracovného priestoru. Pri jadrovom vŕtaní je možnosť upevnenia stroja bez nutnosti kotvenia do konštrukcie (pripevnenie pomocou vývevy).

Vŕtať a rezať vieme do:

 • betónu a železobetónu,
 • zmiešaného muriva,
 • tehlového muriva,
 • kameňa,
 • asfaltu.

Využitie jadrového vŕtania:

 • pre dodatočne vedené inštalácie,
 • pre kotvenie dopravných elementov (zvodidlá, stĺpy, semafory, koľajnice),
 • pre skúšobné vrty a sondy.

 

Využitie diamantového rezania:

 • na zväčšovanie otvorov a dodatočné otvory (okná, dvere, schodisko, nájazdové rampy…),
 • na podrezávanie stavebných konštrukcií,
 • pre drážky a dilatačné časti.