Lamely

Uhlíková lamela je kombináciou státisícov uhlíkových vlákien a epoxidovej živice. Lamely vďaka lepidlu na báze epoxidových živíc zaistia dodatočné zosilnenie železobetónových konštrukcií tak, aby splnili hodnoty predpísané projektom. Toto zloženie poskytuje skvelú životnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom a korózii.

Typ uhlíkovej lamely, jej dĺžku a požiadavky na teplotu sklovatenia lepidla určuje projektant statickým výpočtom.

Uhlíkové lamely majú oproti zosilneniu konštrukcií pomocou oceľových profilov a bežných lamiel nesporné výhody:

  • nízku hmotnosť oproti oceľovým doskám,
  • umožňujú ľahkú manipuláciu, rýchlu a jednoduchú montáž,
  • minimálnu aplikačnú hrúbku,
  • možnosť použitia na zvislých stenách aj na spodnej strane stropných konštrukcií,
  • nevyžadujú podpery,
  • umožňujú kríženie lamiel,
  • vysokú pevnosť v pomere k váhe, rôzne pevnosti a moduly pružnosti,
  • odolnosť proti únave materiálu,
  • nekorodujú, dlhodobo overená životnosť a minimálna údržba,
  • ľubovoľnú dĺžku (dlhé stavebné dielce).

Po aplikácii lepených lamiel sme schopní zaistiť aj ich zvýšenie požiarnej odolnosti požiarnymi obkladmi alebo požiarnymi omietkami až na 180 min.