O nás

Úvod O nás

História

Firma Unifast, spol. s r. o. bola založená v roku 2005 v Brne.

Jej hlavnou činnosťou bola a je montáž požiarnych upchávok, protipožiarnych náterov, jadrové vŕtanie a drobné stavebné práce. V roku 2006 s postupným zvyšovaním odbornosti a praxe sa firma Unifast, spol. s r. o. rozšírila o kontroly a revízie požiarnych upchávok a protipožiarnych náterov všetkých dodávateľov protipožiarnych materiálov v ČR.

Po roku 2010 začal výrazný rast firmy. Došlo k rozšíreniu pôsobnosti v oblasti predaja, dodávok a kontrol hasiacich prístrojov všetkých typov, hydrantových systémov a ostatných segmentov v oblasti pasívnej požiarnej ochrany. Začali sme aj v tejto oblasti vykonávať poradenstvo.

Súčasnosť

V súčasnosti zaisťujeme dodávky takmer všetkého, čo súvisí s požiarno-bezpečnostnými zariadeniami, a to tak pre komerčné objekty, ako aj pre rodinné domy. Ide o požiarne upchávky, protipožiarne nátery, omietky, protipožiarne obklady oceľových a železobetónových konštrukcií, hasiace prístroje, hydrantové systémy a vzduchotechnické elementy (požiarne klapky a požiarne stenové uzávery).

Samozrejmosťou je aj vykonávanie kompletných pravidelných ročných kontrol (revízií) prevádzkyschopnosti požiarno-bezpečnostných zariadení v jednotlivých objektoch, ale aj komplexoch budov a areáloch. Okrem vyššie spomenutých zariadení (požiarne upchávky, protipožiarne nátery, omietky, protipožiarne obklady oceľových a železobetónových konštrukcií, požiarne uzávery, hasiace prístroje, hydrantové systémy, vzduchotechnické klapky, požiarne uzávery) vykonávame revízie panikového kovania aj revízie núdzového osvetlenia.

Vízie

Firma Unifast, spol. s r. o. chce aj naďalej pokračovať a zvyšovať kvalitu dodávaných služieb, ochranu životného prostredia aj bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov a subdodávateľov. Vďaka systému riadenia kvality dochádza k neustálemu zefektívňovaniu našich služieb, ktoré uspokoja aj tie najnáročnejšie požiadavky.

 

Tím Unifast, spol. s r. o.