Podtlakové odvodňovanie striech

Úvod Podtlakové odvodňovanie striech

Technológia ponúkajúca radu kľúčových výhod od vysokej výkonnosti a priestorovej úspornosti až po schopnosť znížiť infraštruktúru a údržbu.

Princíp fungovania:

  • Podtlakové systémy používajú odlišnú technológiu oproti gravitačným kanalizačným systémom. Střešné vtoky podtlakového systému sú navrhnuté tak, aby pomocou výchylkových lamel na ich vonkajšom povrchu a s podtlakovými lamelami vnútri vtokov zabránili vytvoreniu víru pretekajúcej vody; tým sa do potrubia nedostávajú vzduchové bubliny.
  • Ideálne pre odvodnenie veľkých plochých striech v priemyselných halách alebo obchodných centrách.
  • Vďaka veľkej rýchlosti prúdenia vody v rúrach umožňuje podtlakové odvodnenie odčerpať väčší objem vody zo striech a zároveň voliť menší nominálny priemer potrubia.

Prečo podtlakové odvodnenie striech?

  • Úspora veľkej časti kanalizácie a s tým spojených zemných prác vďaka menšiemu množstvu zvislých dažďových svodov.
  • Menšie rozmery trubiek a ich bezpečné upevnenie kotveným systémom.
  • Vodorovná montáž trubiek a voľnejšia dispozícia objektu.
  • Samočistenie systému vďaka veľkej rýchlosti prútoku a vzniknutému podtlaku v trubkách.

Naše služby:

  • K službám podtlakového odvodnenia striech poskytujeme návrh celého systému pre daný objekt. Pre správny postup je nutné mať k dispozícii výkresy striech a pôdorysy jednotlivých podlaží vrátane kót, zvislé rezy a vstupné informácie.
  • Po navrhnutí podtlakového systému poskytneme príslušnú dokumentáciu vrátane cenovej ponuky, špecifikácie a kompletnú axonometriu systému.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.