Požiarne upchávky

Úvod Požiarna ochrana stavieb Požiarne upchávky

Požiarne upchávky sú nedeliteľnou súčasťou pasívnej protipožiarnej ochrany stavieb. Prestupy inštalácií prestupujúce cez požiarne deliace konštrukcie musia byť podľa vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Zb. a v znení následných novelizácií, príp. doplneniami podľa ČSN 730810 ošetrené proti šíreniu požiaru. To isté platí aj pre styky konštrukcií, medzi ktorými vznikajú dilatačné a konštrukčné škáry.

Požiarna upchávka je materiál, príp. kombinácia materiálov s určitou požiarnou odolnosťou
(až 180 minút), ktorý vďaka svojim vlastnostiam a zloženiu odoláva požiaru po požadovaný čas. Požiarna upchávka zamedzí šíreniu požiaru v stene alebo strope. Vďaka tomu nepríde k prekročeniu medzných hodnôt a neporuší sa celistvosť konštrukcie ani izolačné schopnosti na ohrievanej strane a pod.

Požiarne upchávky možno využiť pre:

 • dilatačné a konštrukčné škáry stavebných konštrukcií,
 • prestupy káblových trás,
 • prestupy vzduchotechnických potrubí,
 • prestupy potrubia:
  • horľavé,
   • izolované,
   • neizolované,
  • nehorľavé
   • izolované,
   • neizolované.

Ako vyzerá požiarna upchávka?

Požiarna upchávka má mnoho podôb a rozmerov. Na prvý pohľad ju možno identifikovať jej označením, ktoré je jej nedeliteľnou súčasťou. Identifikačný štítok obsahuje predpísané údaje o roku inštalácie, použitom materiáli, požiarnej odolnosti a údaj o montážnej firme.

Najčastejšie farby, vyhotovenia a oblasť výskytu požiarnych upchávok?

Pre požiarne upchávky sa používa rad kovových manžiet, požiarnych pások, pien, tmelov
a intumescentných náterov v rôznych farebných variantoch. Predovšetkým je to červená, biela, čierna a sivá. Materiály sa doplňujú doskami z minerálnych vlákien.

Požiarne upchávky nájdeme v podhľadoch, technických miestnostiach (kotolne, rozvodne) a inštalačných šachtách.

Používame materiály od výrobcov: Hilti, Dunamenti, Knauf…