Protipožiarne nátery

Úvod Požiarna ochrana stavieb Protipožiarne nátery

Je dôležité, aby stavebné prvky, ktoré majú nosnú funkciu v objekte, mali dostatočnú požiarnu odolnosť. Nech už ide o oceľové, betónové či drevené nosné stavebné konštrukcie. Pokiaľ je požiarna odolnosť týchto prvkov nižšia než hodnota požadovaná projektom, je nutné ich dodatočne ošetriť materiálom, ktorý zvýši ich požiarnu odolnosť. Systém protipožiarneho náteru možno použiť na všetky typy stavebných konštrukcií. Protipožiarny náter sa nanáša s navrhnutou hrúbkou, ktorá pri prípadnom požiari na konštrukcii vytvorí ochranný film (penu) schopný pri požiari expandovať až na 50-násobok pôvodnej vrstvy.

Takto ošetrené prvky môžu vykazovať požiarnu odolnosť až 90 minút s deklarovanou životnosťou 25 rokov.

Protipožiarne nátery možno použiť na zvýšenie požiarnej odolnosti:

  • konštrukcií z ocele,
  • konštrukcií z betónu,
  • konštrukcií z dreva,
  • elektroinštalácie.

Spoločnosť Unifast, spol. s r. o. používa materiály protipožiarnych náterov od výrobcov či dovozcov:

  • Dunamenti CZ s. r. o. – A604,
  • Promat s. r. o. – Promapaint SC4,
  • Stachema CZ s. r. o.,
  • Plamostop
  • a materiály od českých dovozcov s certifikáciou podľa ETAG 018-2.

Najčastejšie farby a vyhotovenia požiarneho náteru:

Protipožiarny náter sa dodáva v bielej farbe, ktorá býva prekrytá farebným krycím náterom vo vzorkovnici RAL, ktorá je v súlade s technologickými predpismi daného výrobcu protipožiarneho materiálu. Štruktúra tohto náteru je hrubšia a drsnejšia než pri klasických emailových náteroch, jej vyhotovenie pripomína pomarančovú kôru.

Protipožiarne nátery pre elektroinštaláciu

Na ošetrenie povrchu elektroinštalácií a zabránenie šírenia plameňa po povrchu elektrických káblov sa používajú napeňujúce náterové systémy, na ktoré sú kladené požiadavky normami z oblasti elektro. Protipožiarne nátery elektrických káblov sa na káblové zväzky či lávky nanášajú v množstve podľa dimenzačnej tabuľky a v prípade požiaru dochádza k napeneniu tejto vrstvy, ktorá elektroinštaláciu izoluje.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.