Tesnenie prestupov inštalácií/sanácia muriva

Úvod Stavebné práce Tesnenie prestupov inštalácií/sanácia muriva

V prípade, že stavba nie je dobre odizolovaná a vlhne, či už kvôli vzlínaniu vody do muriva, alebo prestupom vlhkosti cez dilatačné škáry a iné prestupy inštalácií, môže táto vlhkosť spôsobiť veľa problémov od technických, estetických až po zdravotné. Riešením je tesnenie prestupov inštalácií, ktoré je potrebné najmä tam, kde potrubie a káble vedú skrz obvodové múry. Pri prestupe inštalácií cez obvodové konštrukcie alebo dilatačnými škárami v podlahe už existujúceho objektu môže dochádzať tlakom spodnej vody alebo zlým odizolovaním objektu k prelínaniu vlhkosti murivom okolo týchto prestupov. Na zamedzenie šírenia vlhkosti, prípadne väčšieho presakovania vody možno využiť niekoľko variantov ochrany.

Medzi najbežnejšie spôsoby izolácie proti vlhkosti, ktoré naša firma používa, patria:

  • Hydroizolačné stierky, emulzie a omietky –  materiály sa nanášajú na povrch presakujúcej inštalácie a konštrukcie. Vďaka chemickému zloženiu dôjde k vytvoreniu nepriepustného filmu, ktorý zabraňuje presakovaniu vlhkosti cez konštrukciu.
  • Tlakové manžety (Taylor-Seal, Master-Seal…) – sú vytvorené pre daný priemer potrubia zo špeciálnych gumových segmentov, ktoré sú k sebe spojené pozinkovanými či antikorovými spojkami. Pri stiahnutí týchto spojok dôjde k roztiahnutiu segmentov okolo potrubia. Výhodou je jednoduchá a rýchla montáž, odolnosť voči starnutiu, vode aj chemickým látkam.
  • Tlakové injektáže – materiál na báze polyuretánových alebo akrylátových elastomérových živíc sa vpraví pripravenými vrtmi do konštrukcie pomocou injektážneho čerpadla. Vrty sú v konštrukcii umiestnené tak, aby rozpínajúca sa látka efektívne vytesnila vodu z pracovnej škáry medzi konštrukciou a inštaláciou.

Sanácia vlhkých konštrukcií

Murivo, v ktorom dochádza k vzlínaniu vlhkosti, môžeme ošetriť niekoľkými spôsobmi.

Metóda mechanická – podrezanie muriva, kedy sa antikorové plechy zarážajú pomocou špeciálnych strojov do muriva. Dôjde tak k vytvoreniu nepriepustnej škáry, ktorá bráni ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti do konštrukcie.

Metóda chemická – tlakové aj beztlakové injektáže, kde sa materiál na báze
silan-siloxanových alebo akrylátových živíc vpraví osadenými pakrami v pripravených vrtoch do konštrukcie pomocou injektážneho čerpadla. Vrty sú v konštrukcii umiestnené tak, aby rozpínajúca sa látka na danej ploche vytvorila nepriepustný film, ktorý zabraňuje šíreniu vlhkosti ďalej v konštrukcii.

Obe metódy sú vhodné na použitie v betóne, tehlovom a zmiešanom murive.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.