Těsnění prostupů instalací (potrubí a kabely)

Při prostupu instalací přes obvodové konstrukce nebo dilatačními spárami v podlaze již stávajícího objektu může docházet tlakem spodní vody nebo špatným odizolováním objektu k prolínání vlhkosti zdivem okolo těchto prostupů. K zamezení šíření vlhkosti, popřípadě většímu prosakování vody lze využít několik variant ochrany.

Mezi nejběžnější způsoby izolace proti vlhkosti, které naše firma používá patří:

  • Hydroizolační stěrky, emulze a omítky – materiály se nanášejí na povrch prosakující instalace a konstrukce. Díky chemickému složení dojde k vytvoření nepropustného filmu, který zabraňuje průsaku vlhkosti přes konstrukci.
  • Tlakové manžety (Taylor-Seal, Master-Seal, apod…)
    – jsou vytvořeny pro daný průměr potrubí ze speciálních gumových segmentů, které jsou k sobě spřaženy pozinkovanými či nerezovými spojkami. Při stáhnutí těchto spojek dojde k roztažení segmentů okolo potrubí. Výhodou je snadná a rychlá montáž, odolnost vůči stárnutí, vodě, chemickým látkám.
  • Tlakové injektáže – materiál na bázi polyuretanových nebo akrylátových elastomerových pryskyřic se vpraví připravenými vrty do konstrukce pomocí injektážního čerpadla. Vrty jsou v konstrukci umístěny tak, aby rozpínající se látka v efektivně vytěsnila vodu z pracovní spáry mezi konstrukcí a instalací.

Sanace vlhkého zdiva

Zdivo, ve kterém dochází ke vzlínání vlhkosti můžeme ošetřit několika způsoby. Naše společnost izolace provádí:

Metoda mechanická – podřezání zdiva, kdy se nerezové plechy zaráží pomocí speciálních strojů do zdiva. Dojde tak k vytvoření nepropustné spáry, která brání dalšímu vzlínání vlhkosti do konstrukce.

Metoda chemická – tlakové i beztlakové injektáže, kde se materiál na bázi silan siloxanových nebo akrylátových pryskyřic vpraví osazenými pakry v připravených vrtech do konstrukce pomocí injektážního čerpadla. Vrty jsou v konstrukci umístěny tak, aby rozpínající se látka v dané ploše vytvořila nepropustný film, který zabraňuje šíření vlhkosti dál v konstrukci.

Obě metody jsou vhodné pro použití v betonu, cihelném i smíšeném zdivu.

Naše další oblasti