Hasicí přístroj- jaké jsou druhy a který v jaké situaci použít?

Úvod Blog Hasicí přístroj- jaké jsou druhy a který v jaké situaci použít?

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů?

Každý druh hasicího přístroje je snadno identifikovatelný podle jména na štítku a někdy i hadice. Pojďme se podívat na jednotlivé druhy a jejich použití v praxi. Nejčastěji se můžete setkat s těmito sedmi základními druhy hasicích přístrojů:

1. Vodní hasicí přístroj

2. Práškový hasicí přístroj

3. Pěnový hasicí přístroj

4. Sněhový hasicí přístroj CO2

5. Plynový hasicí přístroj

6. Chemický hasicí přístroj

7. Speciální hasicí přístroj na tuky

Jaké jsou třídy požárů?

Požáry existují v mnoha podobách, proto je velmi důležité se seznámit s tím, jak je správně a rychle uhasit. Boj s ohněm závisí zejména na materiálech, látkách, plynech apod., které se mohou v místě požáru

vyskytovat. Třídy požárů vycházejí z normy ČSN EN 2. Požáry se proto rozdělují do 5 kategorií:

  • Třída A – požáry, které zahrnují pevné nebo organické materiály, jako je dřevo, plasty, papír, textil nebo uhlí.
  • Třída B – požáry, které zahrnují hořlavé kapaliny, jako je benzín, ropný olej, barvy nebo nafta.
  • Třída C – požáry, které obsahují hořlavé plyny, jako je propan, butan nebo metan.
  • Třída D – požáry, které zahrnují hořlavé kovy, jako je hořčík, lithium, sodík, draslík, titan nebo hliník.
  • Třída F – požáry, které zahrnují oleje a tuky na vaření, jako je rostlinný olej, slunečnicový olej, olivový olej, kukuřičný olej, sádlo nebo máslo.