Protipožární omítkoviny

Úvod Požární ochrana staveb Protipožární omítkoviny

Stavební prvky s nosnou funkcí v objektu mají samy o sobě požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků nedostatečná, je nutno tyto nosné konstrukce dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Jak pro ocelové nosné konstrukce, tak pro betonové stavební prvky je možno aplikovat systém sádrové omítkoviny o vypočtené tloušťce, který při případném požáru požárně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a zborcení konstrukce. Požární omítka tvar konstrukce kopíruje.

Takto ošetřené prvky mohou vykazovat požární odolnost až 120 minut u ocelových prvků a až 240 minut u prvků betonových (železobetonových) dle zkoušky ETAG 018-3, a to po dobu životnosti konstrukce.

Protipožární omítky lze použít na zvýšení požární odolnosti:

  • konstrukcí z oceli,
  • konstrukcí z betonu,
  • konstrukcí z betonu vlitých do trapézových plechů,
  • lepených uhlíkových lamel.

Nejčastější barvy a provedení protipožární omítkoviny:

Protipožární omítkoviny se dodávají v barvě šedobílé. Na žádost investora lze dodat téměř libovolný odstín. Struktura této omítkoviny je bez úprav hrubá strukturovaná, připomínající krápníky. Vzhled omítkoviny lze upravit do rovného povrchu pouze doplněním tenké vrstvy klasické sádrové omítky. Při realizaci projektů používáme materiály od výrobce Knauf.