Přenosný hasicí přístroj je určen k prvotnímu protipožárnímu zásahu. V současné době je to tlaková nádoba, která obsahuje určitý druh hasiva, které je závislé na typu přístroje a je vybaven zařízením, kterým se uvádí do činnosti.

DLE TYPU HASIVA MOHOU BÝT PŘÍSTROJE:

  • Práškové, kterými lze hasit požáry třídy A, B, C, tedy pevné látky, kapaliny a plyny
  • Vodní, kterými lze hasit požáry třídy A, tedy pouze pevné látky
  • Vodní pěnové, kterými lze hasit požáry třídy A, B, tedy pevné látky a kapaliny
  • Sněhové (CO), kterými lze hasit požáry třídy B a C, tedy kapaliny, plyny i elektro zařízení pod napětím
  • S čistým hasivem lze hasit požáry třídy B a C, tedy kapaliny, plyny i elektro zařízení pod napětím

Naše další oblasti