Preventivní požární prohlídky

Úvod Blog Preventivní požární prohlídky

 

Preventivní požární prohlídka

je nutné provádět pravidelné kontroly vztahujících se k požární ochraně. Tyto kontroly se dle zákona provádějí formou preventivních požárních prohlídek.

Jaký je cíl preventivních požárních prohlídek?

Cílem je kontrola aktuálního stavu. Při preventivních požárních prohlídkách jsou prověřovány doklady o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je zjišťován stav zabezpečení požární ochrany a způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti. Jestliže jsou při prohlídce zjištěny jakékoliv závady je potřeba je odstranit. 

Preventivní požární prohlídky: dle vyhlášky je potřeba provádět kontroly v pravidelných lhůtách, které jsou následující:

  • Pro objekty a zařízení, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 3měsíce
  • Pro objekty a zařízení, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 6 měsíců
  • Pro objekty a zařízení, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za rok