Revize požárních klapek

Úvod Blog Revize požárních klapek

Revize požárních klapek:

Před uvedením do provozu je nutné otestovat požární klapky pomocí funkčních zkoušek, zjišťuje se jejich funkčnost a kontroluje se provedení protipožárního izolování od požární dělící konstrukce. Je nutno podle § 8 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti minimálně 1x za rok, pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví jinak.

Tyto kontroly provádí odborně způsobilá osoba, proškolená výrobcem požárních klapek na základě získaného oprávnění.

Jak má vypadat dokumentace?

Provozovatel je povinen mít dokumentaci (kniha požárních klapek), do které se zapisují veškeré úkony vykonávané na klapkách (kontroly, opravy, výměna atd.).

V provozní dokumentaci by měla být přiložena průvodní dokumentace od výrobců všech instalovaných požárních klapek s návodem k montáži, obsluze, požadavky na kontrolu, údržbu a opravy a prohlášení o shodě.