Použitím nejmodernější diamantové techniky jsme schopni rychle a čistě dodatečně vytvořit prostupy či dilatační spáry v podlahách či stěnách.

U jádrového vrtání může být hloubka vrtu až 2m s průměry od 18 do 800 mm a to i pod libovolným úhlem. K vytvoření otvorů větších či nepravidelných, než jsou korunky pro jádrové vrtání, lze provést postupným odvrtáváním menšími průměry.

Parametry diamantového řezání jsou závislé na typu nástroje. Při použití stěnové pily jsme schopni vyřezat téměř jakýkoliv tvar do hloubky řezu 52,5 cm a to při vysoké přesnosti řezu a minimu přenosu vibrací. Řezání diamantovým lanem používáme především ve složitějších a nepřístupných místech o libovolných šířkách konstrukcí. Spárová pila má svoje využití především při dělení konstrukce na jednotlivé dilatační celky.

Samozřejmostí je i odsávání chladící vodu z vrtu či řezu a tím minimalizace znečištění pracovního prostoru. U jádrového vrtání je možnost upevnění stroje bez nutnosti kotvení do konstrukce (připevnění pomocí vývěvy).

Vrtat a řezat umíme do:

 • Betonu a železobetonu
 • Smíšeného zdiva
 • Cihelného zdiva
 • Kamene
 • Asfaltu

Využití jádrového vrtání:

 • Pro dodatečné vedení instalace
 • Pro kotvení dopravních elementů (svodidla, sloupy, semafory, kolejnice)
 • Pro zkušební vrty a sondy

Využití diamantového řezání:

 • Pro dodatečné vedení instalace
 • Pro kotvení dopravních elementů (svodidla, sloupy, semafory, kolejnice)
 • Pro zkušební vrty a sondy

Naše další oblasti