Požiarne omietky

Úvod Požiarna ochrana stavieb Požiarne omietky

Stavebné prvky s nosnou funkciou v objekte majú samy o sebe požiarnu odolnosť. V prípade, že je požiarna odolnosť týchto prvkov nedostatočná, je nutné tieto nosné konštrukcie dodatočne ošetriť materiálom, ktorý ich požiarnu odolnosť zvýši. Tak pre oceľové nosné konštrukcie, ako aj pre betónové stavebné prvky je možno aplikovať systém sadrovej omietky s vypočítanou hrúbkou, ktorý pri prípadnom požiari požiarne izoluje konštrukciu požadovaný čas, aby napr. nedošlo k dosiahnutiu kritickej teploty ocele a zrúteniu konštrukcie. Požiarna omietka tvar konštrukcie kopíruje.

Takto ošetrené prvky môžu vykazovať požiarnu odolnosť až 120 minút pri oceľových prvkoch a až 240 minút pri prvkoch betónových (železobetónových) podľa skúšky ETAG 018-3, a to počas životnosti konštrukcie.

Protipožiarne omietky možno použiť na zvýšenie požiarnej odolnosti:

  • konštrukcií z ocele,
  • konštrukcií z betónu,
  • konštrukcií z betónu vliatych do trapézových plechov,
  • lepených uhlíkových lamiel.

Najčastejšie farby a vyhotovenia protipožiarnej omietky

Protipožiarne omietky sa dodávajú v sivobielej farbe. Na žiadosť investora možno dodať takmer ľubovoľný odtieň. Štruktúra tejto omietky je bez úprav hrubá štruktúrovaná, pripomínajúca kvaple. Vzhľad omietky možno upraviť na rovný povrch iba doplnením tenkej vrstvy klasickej sadrovej omietky. Pri realizácii projektov používame materiály od výrobcu Knauf.

KONTAKTUJTE NÁS


Odoslaním formulára súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov.